Porovnanie s inými metódami čistenia

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, prísnejšie podmienky na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj bezpečnosť zamestnancov pri čistení a údržbe technologických zariadení, dnes vyžadujú nasadenie modernejších technológií.

Tieto požiadavky ideálne spĺňa ekologické čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia – pieskovaniu, čisteniu vodou, a chemickému čisteniu. Pri tryskaní strojových častí suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná ich demontáž a následná spätná montáž.

Čistenie s použitím toxických rozpúšťadiel

Rozpúšťadlá vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj následnú úpravu. Halogenizované uhľovodíky, ako i ďalšie čistiace prísady, majú nepriaznivé účinky na zdravie aj životné prostredie. Suchý ľad je netoxický.

Použitie toxických rozpúšťadiel je často zo zákona obmedzené! Na použite suchého ľadu nie sú žiadne zákonné obmedzenia. Metóda je ekologická a neabrazívna.

Abrazívne tryskanie, pieskovanie

Použitím pieskovania, či abrazívnych prvkov (skleneného alebo plastového granulátu) dochádza k poškodzovaniu povrchu čistených častí a znižovaniu ich životnosti. Pelety suchého ľadu sú neabrazívne a k čistenému povrchu maximálne šetrné.

Neodstránené zvyšky tryskacieho média môžu výrazne obmedziť priebeh produkcie. Pelety suchého ľadu sa pri čistení ihneď odparujú, toto riziko preto nehrozí. Zvyšky po tryskaní vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj finančne náročnú úpravu. Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad – suchý ľad hneď sublimuje.

Vysokotlakové čistenie vodou

Vysokotlakové čistenie vodou poškodzuje povrch čistených materiálov. Pelety suchého ľadu majú neabrazívne vlastnosti a čistený povrch nepoškodzujú. Čistenie vodou nie je vhodné na čistenie elektrických systémov.

Suchý ľad je nevodivý, preto je vhodný aj na čistenie elektrických systémov a zariadení. Voda a uvoľnené zvyšky pri čistení musia byť likvidované oddelene. Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad. Čistené priestory a zariadenia vyžadujú dlhší čas na dôkladné vysušenie. Čistenie suchým ľadom je suchý proces, čím sa významne skracujú prestoje.