Výroba suchého ľadu

Na výrobu suchého ľadu používame vysokokoncentrovaný CO2 plyn, ktorý je stlačený a ochladený tak, aby prešiel do kvapalného skupenstva. Extrémne ochladenie vytvorí z kvapaliny snehovitú konzistenciu pevného skupenstva CO2 – suchého ľadu. Sneh z CO2 sa pomaly stlačí do malých peletiek. Suchý ľad vyrábame výlučne v našich vlastných peletizéroch.

Vyrábame kvalitné čerstvé pelety v troch veľkostiach: 1,5 mm / 3 mm / 16 mm.

Dodáme vám potrebné množstvo peliet suchého ľadu už od 5 kg. V dohodnutý termín v termoboxe, ktorý udrží špičkovú kvalitu peliet po dobu 4-5 dní.

Poradíme vám s výberom peliet aj najvhodnejšou formou dopravy, pri objednávke veľkého objemu suchého ľadu poskytujeme zľavu. Máme za sebou viac ako 20 rokov praxe a stovky spokojných zákazníkov.

Čo je suchý ľad a na čo sa používa?

Suchý ľad je pevné skupenstvo CO₂ s teplotou -79 °C. Oxid uhličitý sa v prírode nachádza v plynnej forme. Je netoxický a bez zápachu. Suchý ľad sa obvykle používa na chladenie, v medicíne pre zmrazovanie tkanív, v stavebníctve pre odstraňovanie glazúr, v strojárenstve pre zmenšenie rozmeru kovových súčiastok. Dá sa použiť pri chladení a sýtení nápojov napr. piva alebo sódovky, na výrobu „plazivej“ hmly v divadlách na diskotékach a pod.

Jednou z metód využitia suchého ľadu je čistenie. Takto sa dajú odstrániť reziduá na priemyselných zariadeniach, odstraňovanie lepidla, oleja, farieb, plesní a kaučuku. Táto metóda je alternatívou k pieskovaniu, čisteniu tlakovou vodou, či rozpúšťadlami, pretože environmentálna záťaž je veľmi nízka.

Proces výroby suchého ľadu

ČÍM ČERSTVEJŠIE PELETY SUCHÉHO ĽADU, TÝM LEPŠÍ VÝSLEDOK.

Suchý ľad sa dodáva a skladuje v izolovaných nádobách. Typický skladovací kontajner pojme 100-200 kg suchého ľadu a pre dosiahnutie najlepších výsledkov by sa mal spotrebovať do 5 dní od výroby. Najlepšie je tieto nádoby skladovať v dobre vetraných chladnejších priestoroch, aby sa zachovala ich kvalita. Ak sú pelety dlhšie skladované, strácajú niektoré vlastnosti, sklovatejú, lepia sa a mäknú. Čistenie pomocou čerstvo vyrobeného suchého ľadu však môže za ideálnych podmienok skrátiť časy čistenia až na polovicu.

Na výrobu suchého ľadu používame vysokokoncentrovaný CO2 plyn. Každý mesiac vyrobíme na našich peletizéroch až 20 000 kg peliet. Zmenou tlaku a teploty v zariadení z kvapalného CO2 (oxid uhličitý) vznikajú pelety suchého ľadu, ktoré lisovacie zariadenie tlačí cez matricu s otvormi (1,5 mm, 3 mm a 16 mm).